Смяна на доставчик на електрическа енергия

В „Държавен вестник“, бр. 72 от 31.08.2018 г. са обнародвани изменения и допълнения на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), които са в сила от същата дата. С измененията се въвежда ново, допълнително изискване при първоначалната регистрация на краен клиент на пазара по свободно договорени цени, а именно – клиентът да има сключен договор за доставка на електрическа енергия и с Доставчик от последна инстанция (чл. 15, ал. 5 от ПТЕЕ). Липсата на такъв договор е основание за прекратяване на процедурата по първоначална регистрация на клиента на пазара по свободно договорени цени. Функциите на Доставчик от последна инстанция за лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се изпълняват от дружеството „ЧЕЗ Електро България“ АД. Клиентите, желаещи да се регистрират на пазара по свободни договорени цени, могат да получат повече информация относно процедурата и изискванията в Центровете за обслужване на клиенти. Повече информация за Свободен пазар и промяна на доставчика на електрическа енергия може да получите на ЧЕЗ Разпределение България АД , - секция Въпроси и отговори!

Регистрация /

Първоначалнa регистрация

За да се възползвате от възможността бързо, лесно и удобно да регистрирате по електронен начин заявления за смяна на доставчик е необходимо да регистрирате нов потребителски профил. Необходимо условие е да притежавате валиден и активен имейл адрес, чрез който ще осъществявате комуникация с ЧЕЗ „Разпределение България“ АД.
За целта, при регистрация моля, въведете Вашите данни: имейл адрес, име и телефон за контакт. Необходимо е да изберете потребителска роля: клиент/търговец (представляващ клиенти), както и допълнителна информация, предназначена за обслужващия служител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. След натискане на бутон Регистрация ще получите имейл, съдържащ машинно-генерирана парола и връзка за активиране и достъп до профила Ви.